Lid worden?


Lid worden van Hestagaman kun je doen door contact op te nemen met Anneke van Staalduinen (zie pagina "Contact/Ledenadministratie"), die voor ons de ledenadministratie verzorgt.

Het lidmaatschap loopt tot wederopzegging, van 1 januari t/m 31 december. De opzegtermijn is 1 maand voor ingang van het nieuwe kalender-/lidmaatschapsjaar.

Een persoonlijk lidmaatschap kost € 20,- per kalenderjaar, een gezinslidmaatschap kost € 30,- per kalenderjaar.

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL47INGB0000079878 tnv. Hestagaman te Bergen NH, ovv. "lidmaatschap" of "contributie" met als toevoeging het jaar waarom het gaat.