Colofon


Deze website is nog in ontwikkeling. Inmiddels zijn er al enkele opgepoetste en afgestofte teksten van de oude website geplaatst. Verder is de content uitgebreid met aankondigingen van nog te houden evenementen, uitslagen van wedstrijden en verslagen van activiteiten die recentelijk hebben plaatsgevonden. 

De website zal op termijn in toenemende mate ingezet worden als actief medium voor de vereniging.

Tenslotte stellen wij interessante inhoudelijke bijdragen van leden om de rubriek "Artikelen" mee aan te vullen zeer op prijs.

Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom via ijslandervereniginghestagaman@gmail.com.