Algemene Leden Vergadering


UITNODIGING ALV HESTAGAMAN


DATUM EN TIJD
Op 19 april om 20.00 uur wordt de ALV gehouden bij

ADRES
Judith Bruin,
Kreillaan 45,
1705 DK, Heerhugowaard


AGENDA
Opening
Notulen ALV 2015
Ingekomen stukken
Jaarverslag 2015
Financieel verslag 2015
Verslag kascontrole commissie
Rondvraag
Sluiting