Uitnodiging uitleg nieuwe juryrichtlijnen


Op vrijdag 23 mei  in de Schakel in Nijkerk, vanaf 19.30 zal Carolien de
Lauwere uitleg geven over de nieuwe jury richtlijnen. Ontvangst met koffie
vanaf 19:45. Einde van de bijeenkomst is 22:00 uur

Sinds 1 april van dit jaar zijn de nieuwe FEIF sportrichtlijnen van
toepassing. Elke wedstrijdruiter krijgt hier mee te maken of er nu
vrijetijdsklasse of sport gereden wordt. 

Tijdens deze avond zal uitleg gegeven worden over welk punt hoort bij
welke prestatie en hoe dat punt tot stand komt. Dit zal gebeuren aan de
hand van praktijkvoorbeelden en het beantwoorden van vragen. Er zal ook
aandacht besteed worden aan een aantal algemene uitgangspunten en
wetenwaardigheden over jureren. Bijvoorbeeld hoe het kan komen dat de
punten die gegeven worden verschillend zijn van elkaar. 

Om van te voren al te lezen over deze nieuwe richtlijnen kunnen de
artikelen uit IJP 1 en 2 gelezen worden. Deze zijn ook terug te vinden via
de NSIJP website.

Om enig zicht te krijgen op het te verwachtte aantal leden zouden wij  het 
op prijs stellen dat er even een aanmelding wordt gedaan voor de  avond naar sport@nsijp.nl

Tot ziens op 23 mei
Eva Beun - Sportcommissaris
Josien Warris - Voorzitter jurykader
Marina v.d. Bunt - Voorzitter sportcommissie